facebook logotripadvisorinstagram

ติดตามข่าวสาร

สถาปัตยกรรมอาคารบ้านฮอลันดา

 

เมื่อปี 2177 ชาวดัตช์ได้รับพระราชทานที่ดิน และได้รับพระบรมราชานุญาติจากพระเจ้าปราสาททองให้ก่อสร้างสถานีการค้าขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยา อาคารมีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น มีรั้วล้อมรอบ เป็นที่รู้จักสำหรับคนดัตช์ในนามว่า de logie หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตึกแดง ชุมชนชาวดัตช์มีการพัฒนาขึ้น โดยมีการแยกออกมาเป็นหมู่บ้าน  มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส นิโกลาส์ แชร์แวส เขียนบรรยายไว้ว่า ที่อยู่ของชาวฮอลันดาบนชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหมู่บ้านที่สวยงามและใหญ่โตที่สุดในราชอาณาจักร

VOC final 

สถานที่พักอาศัยของชาวดัตช์ถูกสร้างบนที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารมีลักษณะเป็นทรงยุโรป ก่อด้วยอิฐ โดยอาคารนี้ถูกใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า และสถานที่จัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมการขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดเตรียมเสบียงสำหรับคนเรือที่ล่องเรือไปกลับสยามเป็นประจำอีกด้วย บริเวณที่ตั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่ง VOC ได้ทำการสร้างสถานีการค้าขึ้นในปี 2173 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในรูปแบบอาณานิคมดัตช์ที่ทันสมัย หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บนทำเลที่โดดเด่น อาคารรูปทรงทันสมัยดึงดูดใจท่ามกลางสวนสวยงาม ใกล้กับวัดพนัญเชิง และติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

 

สถาปัตยกรรมนี้อยู่บนพื้นฐานคำบรรยายของพ่อค้าชาวดัตช์ ไคสแบร์ต เฮก ซึ่งบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของเขาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 17 เกี่ยวกับสถานีการค้าที่ยังคงอยู่ ในบันทึกของเขา บรรยายไว้ว่า ที่พักอาศัยของชาวดัตช์นั้นล้อมรอบไปด้วยน้ำ และรั้วไม้ไผ่ คุ้มกันหนาแน่นโดยประตูที่แข็งแรง ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยและสำนักงานในบริเวณเดียวกัน และเป็นอาณาเขตที่ปกครองตนเอง.

 

ในปี 2547 - 2551 กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี ณ บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านฮอลันดา โดยการขุดค้นครั้งนี้ทำให้พบฐานอาคารที่พักอาศัยของชาวดัตช์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และวัตถุโบราณต่างๆ ที่ VOC นำมายังหมู่บ้านฮอลันดา เช่น เครื่องถ้วยเดลฟ์ เป็นต้น

design 1 

 

เมื่อปี 2547 กรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นและขุดแต่งแหล่งโบราณคดีบ้านฮอลันดาอีกครั้ง เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 400 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เนเธอร์แลนด์ การขุดค้นในครั้งนั้นทำให้พบฐานอาคารหลักจำนวนสามหลัง ต่อมาในปี 2551 ได้มีการขุดค้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ทำให้ได้รายละเอียดของกลุ่มอาคาร ฐานแนวอิฐ และแนววางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม ในปี 2552 - 2553 มีการขุดค้นพบวัตถุมีค่าต่างๆ มากมาย เช่น เครื่องเคลือบจีน เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องยาสูบดัตช์ และเหรียญเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการค้าขายจากสมัยศตวรรษที่ 17-18 ทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สถานีการค้าของ VOC นั้น เป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายที่เต็มไปด้วยสินค้าโภคภัณฑ์มากมาย

 

ในปัจจุบันท่านสามารถเดินชมบริเวณรากฐานเดิมที่เคยเป็นที่ตั้งของอาคารสถานีการค้าได้ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับตัวอาคารศูนย์ข้อมูลฯ

 

DSC 3811 800x530

Photo by Assistant Professor Nirandon Tongaroon

 

 

bh borderBaan Hollanda is proudly sponsored by:

royal haskoningeastwestseed.jpgembassy.jpggreenwoodnew.jpgindorama.jpgiudia.jpgnaat.jpgntcc.jpgnuffic_neso_echt.jpgthaitankterminal.jpgvischu.jpg